On The Beach Limited

eBeach.dk er en del af On the Beach Limited

Bookingvilkår (for bookinger foretaget efter 1. juli 2018)

Følgende bookingvilkår, sammen med vores privatlivspolitik og (hvis din ferie er booket gennem vores webside) vores websides brugsvilkår, sammen med eventuelle andre skriftlige oplysninger, vi henledte din opmærksomhed på, før vi bekræftede din booking, finder anvendelse for din booking hos On the Beach Limited. eBeach.dk er en del af On the Beach Limited, som er registreret i England med CVR-nummer: 3162982 og med hovedkontor på 5 Adair Street, Manchester, England, M1 2NQ, UK ( “OTB”, “vi” “os” og “vores”). Du bedes læse dem omhyggeligt, da de fastsætter vores respektive rettigheder og forpligtelser. Henvisninger til ”jer” og ”jeres” i nærværende bookingvilkår betyder alle personer, der er angivet ved navn på bookingen (inkl. personer, som tilføjes eller udskiftes på et senere tidspunkt) eller en eller flere af dem. Nærværende bookingvilkår finder kun anvendelse for bookinger, der er foretaget efter 1. juli 2018. Bookinger foretaget før den dato, er underlagt andre vilkår og betingelser, som du accepterede på tidspunktet for bookingen, og som er tilgængelige efter anmodning.

Henvisninger til "rejsetjeneste(r)" i nærværende bookingvilkår er til hoteller, flybilletter, transport og andre serviceydelser, vi viser på vores webside. Henvisninger til ”leverandør/udbyder” betyder de tredjepartsserviceudbydere af rejsetjenesterne, herunder, men ikke begrænset, til udbydere af hoteller, transport til hotellet, biludlejningsselskaber og flyselskaber.

Ved at foretage en booking anerkender den person, der er nævnt først på bookingen, at vedkommende på vegne af alle de andre personer, der er anført på bookingen:

 1. har læst nærværende bookingvilkår og har bemyndigelse til og indvilliger i at være bundet af dem

 2. giver sit samtykke til vores brug af personoplysninger i overensstemmelse med vores, og at vedkommende er bemyndiget på vegne af alle de personer, der er angivet ved navn på bookingen, til at videregive deres personoplysninger til os, herunder, hvor dette er elevant, særlige kategorier af oplysninger (som f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger om handicaps eller krav om særlig kost)

 3. er over 18 år og bosiddende i Danmark, og ved bestilling af serviceydelser med aldersrestriktioner erklærer vedkommende, at han/hun og alle medlemmer af selskabet har den påkrævede alder for at kunne købe sådanne serviceydelser

 4. påtager sig økonomisk ansvar for betaling af bookingen på vegne af alle de personer, der er anført på bookingen.

Bemærk venligst: Vi handler kun som befuldmægtiget, hvad angår alle bookinger, vi tager imod og/eller foretager på dine vegne.  Når du foretager en booking af flere rejsetjenester på en sådan måde, at du skaber en pakkerejse, vil vi dog påtage os ansvaret for den som en "pakkerejse” i overensstemmelse med forordningen Package Travel and Linked Travel Arrangements á 2018 [Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer] (se venligst pkt. 2 nedenfor for yderligere oplysninger om de omstændigheder, under hvilke vi fungerer som rejsearrangør).

Som følge af ovenstående kan vores forpligtelser over for dig variere alt efter, hvilken rejsetjeneste du reserverer hos os, og hvorvidt du reserverer en "enkeltkomponentrejse" eller en "pakkerejse", og vi har forsøgt at forklare dette så tydeligt som muligt nedenfor:

 1. Afsnit A indeholder de betingelser, der finder anvendelse for alle bookinger, du foretager gennem os, uanset om det er en "enkeltkomponentrejse" eller en "pakkerejse".

 2. Afsnit B angiver de yderligere vilkår og betingelser, som kun finder anvendelse, når du booker en pakkerejse hos os.

AFSNIT A – GÆLDER FOR ALLE BOOKINGER

1. Din kontrakt

Når du foretager din booking, vil vi sørge for, at du indgår en kontrakt med den relevante leverandør/udbyder af den rejsetjeneste/de rejsetjenester, der er anført på din bookingbekræftelse. Din booking gennem os er underlagt nærværende bookingvilkår og de specifikke vilkår og betingelser fra den relevante leverandør/udbyder / de relevante leverandører/udbydere, du indgår kontrakt med. Vi anbefaler, at du læser begge omhyggeligt, før du foretager en booking. En sådan leverandørs/udbyders vilkår og betingelser kan nemlig begrænse eller udelukke Leverandørens/Udbyderens erstatningsansvar over for dig.

Alle bookinger er med forbehold for tilgængelighed på bookingtidspunktet. Vi garanterer ikke, at de rejsetjenester, vi gør reklame for, stadig vil være tilgængelige på bookingtidspunktet. Vi vil informere dig så hurtigt som muligt efter gennemførelse af en bestilling, hvis de rejsetjenester, du har forsøgt at booke gennem os, af en eller anden årsag ikke er tilgængelige.

Ved at klikke på vores webside/app med henblik på at booke en rejsetjeneste, og indtaste personoplysninger og betalingsoplysninger, beder du os om at fremsætte et tilbud til leverandøren/udbyderen om at købe en rejsetjeneste på dine vegne. På dette tidspunkt kontakter vi straks leverandøren/udbyderen igen. Hver enkelt leverandør/udbyder vil stadig behøve lidt tid til at bekræfte, at din valgte rejsetjeneste stadig er tilgængelig. Den bookingforespørgsel vi sender dig, er IKKE en kontraktmæssig accept af rejseleverandørens mulighed for at levere denne rejsetjeneste. Det er en bekræftelse af, at vi har modtaget dit tilbud, og skulle rejsetjenesten være tilgængelig som beskrevet på vores webside/app, vil du, når du modtager din bookingbekræftelse, have indgået en juridisk bindende aftale om at købe denne rejsetjeneste i henhold til leverandørens/udbyderens vilkår og betingelser og nærværende bookingvilkår.

Din booking er bekræftet, og der vil eksistere en kontrakt mellem dig og leverandøren/udbyderen, når vi sender dig en e-mail med en bookingbekræftelse og et referencenummer.

Som befuldmægtiget påtager vi os intet ansvar for leverandørens/udbyderens handlinger eller undladelser eller for den rejsetjeneste, der leveres af leverandøren/udbyderen, medmindre vi har solgt rejsetjenester på en sådan måde, at der er tale om pakkerejser (se venligst pkt. 2 for yderligere oplysninger), i hvilket tilfælde vi påtager os ansvar for sådanne rejsetjenester i overensstemmelse med Afsnit B i nærværende bookingvilkår.

2. Bookinger af pakkerejser

Når din booking angår en pakkerejse, som defineret nedenfor, vil vi fungere som "rejsearrangør", og du vil have de rettigheder og fordele, der er fastsat i forordningen Package Travel and Linked Travel Arrangements af 2018 ("PTRs") [Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer], som er skitseret i Afsnit B i nærværende bookingvilkår.

Der er tale om en "pakkerejse", hvis du booker en kombination af mindst to forskellige typer af følgende individuelle rejseserviceydelser til brug på samme tur eller ferie:

Der er tale om en "pakkerejse", hvis du booker en kombination af mindst to forskellige typer af følgende individuelle rejseserviceydelser til brug på samme tur eller ferie:

 1. transport, eller

 2. hotel, eller

 3. leje af biler, motoriserede køretøjer eller motorcykler (under visse omstændigheder), og

 4. eventuelle andre turistserviceydelser, som ikke grundlæggende er en del af ovenstående rejseserviceydelser, forudsat at disse rejseserviceydelser er købt sammen i forbindelse med et enkelt besøg på vores webside og valgt af dig, før du indvilliger i at betale, eller er reklameret for, solgt eller opkrævet til en samlet pris, eller reklameret for eller solgt med betegnelsen "pakke" eller tilsvarende udtryk.

Dette kaldes en pakkerejse, eftersom du stadig har kontrakter med hver enkelt af de individuelle leverandører/udbydere, som leverer rejsetjenesten, men vi, On the Beach Limited, vil påtage os ansvaret for denne booking som pakkearrangør.

VIGTIG BEMÆRKNING:  Bemærk venligst, at når du har foretaget en booking, som består af ikke flere end én type rejseserviceydelser som anført i (1) – (3) ovenfor og kombineret med en eller flere turistserviceydelser som anført i (4) ovenfor, vil dette ikke udgøre en pakkerejse, i situationer hvor turistserviceydelserne:

- ikke udgør 25 % af værdien af kombinationen og ikke reklameres for som eller på anden vis ikke udgør, en væsentlig del af pakken, eller

- vælges og købes efter påbegyndelse af transport, hotelophold eller billeje. Disse bookinger vil blive håndteret som "enkeltkomponentbookinger" og vil være omfattet af fordelene og rettighederne iht. PTRs.

I de tilfælde, hvor du har reserveret en pakkerejse, fungerer vi stadig som befuldmægtiget på vegne af leverandøren/udbyderen af din valgte rejsetjeneste, men vi vil overholde vores juridiske forpligtelser iht. PTRs som din pakkearrangør, og disse er skitseret i Afsnit B af nærværende bookingvilkår.

3. Booking

Når du foretager en booking, vil du have mulighed for at gennemgå/bekræfte alle oplysningerne i bookingen, før du betaler. Når du har gennemgået og bekræftet disse oplysninger og betalt det relevante beløb, vil vi gennemføre bookingen med leverandøren/udbyderen.

Tjek venligst, at alle navne, datoer og tidspunkter er korrekte efter modtagelse af alle dokumenter, og informér os om eventuelle fejl med det samme. Der vil blive opkrævet et gebyr for eventuelle ændringer af disse oplysninger. Se info nedenfor. Du bedes sikre dig, at de angivne navne er de samme som i de relevante pas. De bookingoplysninger, du giver os, vil blive videregivet til den relevante leverandør/udbyder af din rejsetjeneste eller til andre personer, hvis dette er nødvendigt i forhold til leveringen af din rejsetjeneste. Oplysningerne vil måske blive videregivet til offentlige myndigheder som f.eks. told- eller immigrationsmyndigheder, hvis de fremsætter krav derom, eller hvis det er påkrævet ved lov. Dette gælder for eventuelle særlige kategorier af (følsomme) oplysninger, du giver os, som f.eks. oplysninger om eventuelle handicaps eller krav vedrørende kost eller religion. Ved at foretage denne booking accepterer du, at disse oplysninger videregives til de relevante personer. Visse oplysninger vil måske også blive videregivet til sikkerhedsselskaber og kreditbureauer. Hvis du rejser til USA, vil de amerikanske told- og grænsemyndigheder modtage disse oplysninger med det formål at forhindre og bekæmpe terrorisme og andre alvorlige transnationale forbrydelser. Hvis du rejser uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), er det ikke sikkert, at kontrolforanstaltningerne mht. databeskyttelse er lige så forsvarlige som lovkravene her i landet. Hvis vi ikke kan videreformidle disse oplysninger til de relevante leverandører/udbydere, uanset om det er inden for eller uden for EØS, vil vi ikke kunne gennemføre din booking. Klik venligst her for komplette oplysninger om vores privatlivspolitik.

Gruppebookinger: Hvis større grupper ønsker at være sikker på tilstrækkelig tilgængelighed mht. en Rejse, bør de kontakte vores kundeserviceteam. Hvis to personer i den samme gruppe foretager en booking online som to særskilte bookinger, og tilgængeligheden af den pågældende rejsetjeneste udløber mellem de to bookinger, vil vi beklageligvis være ude af stand til at annullere den første booking uden at opkræve afbestillingsgebyrer (se pkt. 11 nedenfor).

Transport til hotellet: Medmindre du særskilt har bestilt transport til dit hotel i bookingprocessen eller efterfølgende, vil din flybillet og hotelbooking ikke indeholde en sådan transport. Du bedes sikre dig, at du kan komme til det hotel, du har valgt, fra den lufthavn, du har valgt at flyve til. Det hotel eller de flyselskaber, der er en del af din booking, vil til tider tilbyde gratis transport til hotellet. Vi vil videreformidle et sådant tilbud til dig, men ansvaret for udførelsen og leveringen af, samt servicestandarderne forbundet med, denne transport ligger hos hotellet/flyselskabet og hos den tredjepart, der er involveret i leveringen deraf.

4. Betaling

For at kunne booke din valgte rejsetjeneste skal du foretage betaling som beskrevet i dette punkt eller på anden vis, således som leverandøren/udbyderen af rejsetjenesten måtte kræve. Du skal også betale alle gældende forsikringspræmier og bookinggebyrer.

Betaling ved booking

Du skal betale det fulde beløb på bookingtidspunktet i følgende tilfælde:

For alle andre bookinger skal du betale et ikke-refunderbart depositum på bookingtidspunktet.

 1. når du kun booker en flybillet (for alle flyselskaber, medmindre andet er anført), og

 2. når du foretager en hvilken som helst booking inden for 28 dage før din afrejsedato, og

 3. når du booker en rejsetjeneste til et ikke-refunderbart hotel.

Delbetaling

Du kan betale for din rejsetjeneste i delbetalinger. Når du booker gennem os, vil vi informere dig om antallet af delbetalinger, det beløb, der skal betales pr. betaling, og om betalingsdatoerne. Dette vil også blive bekræftet i din booking.

Hvis du ønsker at betale det fulde beløb for din rejsetjeneste på tidspunktet for din booking, er du selvfølgelig berettiget dertil.

Betaling af forfaldne beløb skal modtages af OTB senest på den forfaldsdato, der er bekræftet på din booking. Hvis du undlader at betale os af egen fri vilje, vil det forfaldne beløb automatisk blive trukket på det sidste kreditkort, du føjede til systemet. Hvis beløbet ikke kan hæves på kortet, og vi har oplysninger om andre kreditkort, vil vi forsøge at trække beløbet på disse kort i stedet for. Hvis du ønsker, vi skal trække beløbet på et andet kort, bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling eller logge på din konto for at administrere din booking og foretage betaling med det alternative kreditkort FØR forfaldsdatoen.

For at øge sikkerheden omkring betalingsopkrævninger vil vi, når du foretager en betaling, lagre tokens (oprettet på baggrund af dine kortoplysninger, så vi ikke lagrer dine kortoplysninger i sig selv), så eventuelle efterfølgende afdragsbetalinger kan foretages automatisk. Vi vil altid forsøge at opkræve penge fra det sidst benyttede kort først.

Skatter

De lokale myndigheder i visse lande vil måske pålægge yderligere skatter (turistskatter osv.), som skal betales lokalt (f.eks. på hotellet). Du alene er ansvarlig for betaling af sådanne yderligere skatter.

5. Manglende betaling

Skulle vi være ude af stand til at opkræve alle forfaldne afdrag fra dig før den dato, hvor du skal flyve, forbeholder vi os ret til at annullere den booking, der er foretaget på dine vegne, og du vil miste alle de beløb, du har betalt for den pågældende booking. Hvis vi desuden af en eller anden årsag ikke modtager betaling, kan vi være forpligtet til at skulle underrette eventuelle andre leverandører/udbydere, som måske vil beslutte at annullere din booking og opkræve dig de afbestillingsgebyrer, der er fastsat i deres vilkår og betingelser. Under sådanne omstændigheder vil du miste alle de beløb, du tidligere har betalt.

Afviste ordrer, der er booket inden for 3-7 dage før afrejse: Når du har afgivet en ordre, du betaler for med kredit- eller hævekort, og din betaling er blevet godkendt, vil din bank eller kortudsteder pga. standardbankprocedurer øremærke din ordres fulde beløb. Hvis din ordre efterfølgende afvises af vores system eller annulleres af anden årsag, vil din bank eller kortudsteder ikke overføre pengene til os. De vil i stedet føre det relevante beløb tilbage på din konto. Dette kan dog tage mellem 3 og 5 hverdage (eller længere alt efter din bank eller kortudsteder). Du anerkender og accepterer, at vi ikke skal være ansvarlige eller erstatningsansvarlige over for dig i relation til din banks eller kortudsteders forsinkelse mht. tilbageførslen af pengene til din konto.

6. Nøjagtighed

Vi tilstræber at sikre, at alle oplysninger og priser på vores webside og i reklamemateriale, vi offentliggør, er nøjagtige, men da der kan ske lejlighedsvise ændringer og fejl, forbeholder vi os ret til at rette priser og andre oplysninger i sådanne tilfælde. Du skal tjekke den gældende pris og alle andre oplysninger vedrørende den rejsetjeneste, du ønsker at booke, før du booker den. Hvis rejsetjenesten eller prisen er blevet angivet forkert, og bookingen allerede er blevet bekræftet, forbeholder vi os ret til at annullere bookingen og tilbagebetale dig pengene.

7. Priser

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre priser, vi har reklameret med. Vi forbeholder os også ret til at rette fejl, både hvad angår priser, vi har reklameret med, og priser, vi har bekræftet. Bemærk venligst: Der kan til tider ske fejl og ændringer. Du skal altid tjekke prisen på din valgte rejsetjeneste på bookingtidspunktet.

8. Forsikring

Mange leverandører/udbydere kræver, at du tegner en rejseforsikring som en betingelse for at foretage en booking hos dem. Vi anbefaler også på det kraftigste, at du tegner en forsikringspolice, som kan dække dig og dit selskab i tilfælde af afbestilling fra din side af, udgifter til assistance (inkl. hjemtransport) i tilfælde af en ulykke eller sygdom, mistet bagage eller penge og andre udgifter. Samtidig bør du også sikre dig, at du har dækning for eventuelle aktiviteter, du har booket, inkl. yderligere dækning for skirejser/ekstremsport/oplevelsesrejser og alle andre aktiviteter, du har booket.

Hvis du vælger at rejse uden tilstrækkelig forsikringsdækning, vil hverken leverandøren/udbyderen eller vi være erstatningsansvarlige over for dig mht. eventuelle tab, hvor forsikringsdækning ellers ville have været tilgængelig.

9. Særlige anmodninger

Vi skal informeres om eventuelle særlige anmodninger på tidspunktet for bookingen, f.eks. vedrørende kost, værelsesbeliggenhed, en særlig facilitet på et hotel osv. Du bør dernæst skriftligt bekræfte dine anmodninger, men vi kan ikke garantere, at de bliver imødekommet. Det faktum, at en særlig anmodning er blevet anført på din bekræftelsesfaktura eller i eventuel anden dokumentation, eller at den er videregivet til leverandøren/udbyderen, er ikke en bekræftelse af, at anmodningen vil blive imødekommet.

10. Egnethed til at rejse og sygdomme

Vi er ikke et selskab med speciale i rejser til handicappede, men vi vil gøre vores ypperste for at imødekomme eventuelle særlige krav, du måtte have. Hvis du eller noget medlem af dit selskab har eventuelle sygdomme eller handicaps, som kan påvirke din ferie, bedes du sende os komplette oplysninger derom, før vi bekræfter din booking, så vi kan forsøge at rådgive dig om egnetheden af din valgte rejsetjeneste. Vi vil måske kræve, at du kan fremvise en lægeerklæring, som bekræftelse på, at du kan deltage i din valgte ferie.

Vi vil ikke, idet vi handler ansvarligt, bekræfte din booking på leverandørens/udbyderens vegne, hvis leverandøren/udbyderen er ude af stand til på behørig vis at imødekomme den berørte persons/de berørte personers behov, hvis du ikke opgav komplette oplysninger på tidspunktet for bookingen, og vil vi informere leverandøren/udbyderen, som måske vil vælge at annullere din booking og opkræve afbestillingsgebyrer, når vi bliver bekendt med disse oplysninger.

11. Dine ændringer og afbestillinger

Enhver afbestillings- eller ændringsanmodning skal gennemføres ved at kontakte vores kundeserviceteam, på tlf. 70 71 75 00 eller [email protected], som derefter vil behandle anmodningen. Du bedes sikre dig, at du har modtaget skriftlig bekræftelse af eventuelle ændringer af din booking før afrejsen. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig, men vi kan ikke garantere, at leverandøren/udbyderen vil imødekomme sådanne anmodninger. Ændringer og afbestillinger kan kun accepteres i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat af leverandøren/udbyderen med ansvaret for din rejsetjeneste. Leverandøren/udbyderen må opkræve de afbestillings- og ændringsgebyrer, der er vist i deres vilkår og betingelser (hvilket kan være op til 100 % af udgiften til rejsetjenesten, og de vil normalt stige, jo tættere du kommer på afrejsedatoen). Du skal desuden betale os et administrationsgebyr som anført i skemaet nedenfor. Vi vil underrette dig om de nøjagtige gebyrer på tidspunktet for ændringen eller afbestillingen.

Ønsket ændringAdministrationsgebyr
Ekstra anmodninger vedrørende flyvningen eLeverandørs/udbyders gebyr + 70 DKK i administrationsgebyr pr. booking til OTB
Ændring af hotelAfbestilling af oprindeligt hotel + udgift til nyt hotel + 300 DKK (maks. 1200 DKK pr. booking) i administrationsgebyr til OTB
Ændring af titel, forbogstav, for- eller efternavn efter bookingbekræftelseLeverandørs/udbyders gebyr + 300 DKK i administrationsgebyr pr. booking til OTB
Tilføjelse af passagerer til bookingenLeverandørs/udbyders gebyr + 300 DKK i administrationsgebyr pr. booking til OTB
Fjernelse af passagerer fra bookingenLeverandørs/udbyders gebyr + 300 DKK pr. person (maks. 1200 DKK pr. booking) i administrationsgebyr pr. booking til OTB
Afbestilling af rejse med mere end 14 dage til afrejseLeverandørs/udbyders gebyr + 300 DKK pr. person (maks. 1200 DKK pr. booking) i administrationsgebyr til OTB

Bemærk venligst:

- Visse leverandører/udbydere tillader ikke ændringer og vil derfor opkræve fulde afbestillingsgebyrer;

- Administrationsgebyrer refunderes ikke i tilfælde af, at du annullerer din booking;

- Ingen ændringer eller afbestillinger kan foretages mindre end 14 dage før afrejse.

12. Ændringer og annulleringer fra leverandørens/udbyderens side

Vi vil informere dig så hurtigt som muligt, hvis leverandøren/udbyderen bliver nødt til at foretage væsentlige ændringer af din(e) bekræftede rejsetjeneste(r) eller annullere den/dem. Vi vil også fungere som bindeled mellem dig og leverandøren/udbyderen i forhold til alternative rejser, som tilbydes af leverandøren/udbyderen, men vi vil ikke have yderligere erstatningsansvar over for dig.

Hvis du har booket en pakkerejse, vil der gælde yderligere vilkår og betingelser for din booking. Se venligst pkt. 27 for yderligere oplysninger.

13. Klager

Eftersom kontrakten vedrørende din rejsetjeneste er indgået mellem dig og leverandøren/udbyderen, bør du først kontakte dem mht. eventuelle forespørgsler eller bekymringer. Hvis du oplever et problem med din rejsetjeneste, skal du straks indberette det til leverandøren/udbyderen. Hvis du undlader at følge denne procedure, vil leverandøren/udbyderen have færre muligheder for at undersøge og afhjælpe et eventuelt problem. Det erstatningsbeløb, du kan være berettiget til, kan derfor blive reduceret eller bortfalde som følge deraf.

Vigtigt: Erstatningskrav/klager vedrørende personskader eller sygdom

Hvis du skulle være så uheldig at pådrage dig en personskade eller blive ramt af sygdom, mens du er på ferie, og du er af den opfattelse, at det er leverandørens/udbyderens skyld, er det meget vigtigt, at du underretter leverandøren/udbyderen, mens du er på ferie.

Udbydere af hoteller vil ikke acceptere erstatningskrav vedrørende sygdom eller personskade, medmindre hotelejeren informeres om situationen, mens du bor på hotellet. Når du ankommer til et hotel, vil du ofte blive bedt om at underskrive et dokument, hvor du accepterer en specifik sagsprocedure. Dette er et resultat af et stigende antal falske erstatningskrav, der modtages. Hvis vi er af den opfattelse, at et erstatningskrav er falsk, vil der blive taget forholdsregler i håbet om at beskytte de personer, som fremsætter ægte erstatningskrav.

Hvis du ikke er tilfreds med håndteringen af dit erstatningskrav, kan du informere os skriftligt ved at sende en e-mail til OTB på adressen [email protected], så snart du vender hjem til Danmark, og under alle omstændigheder senest 28 dage efter din hjemkomst, hvorved vi vil bestræbe os på at hjælpe i vores egenskab af befuldmægtiget ved at tage kontakt til leverandøren/udbyderen på dine vegne.

Skulle du beklagelig vis ikke føle, at vores kundeserviceteam har håndteret din klage på hensigtsmæssig vis, kan vi informere dig om, at vi også er medlem af ABTA (medlemsnummer K0813). ABTA og ABTA-medlemmer hjælper ferierejsende med at få det bedste ud af deres ferier og hjælper dem, når tingene ikke går helt efter planen. Vi er forpligtet til at opretholde et højt serviceniveau iht. ABTA’s Adfærdskodeks. Vi kan også tilbyde dig ABTA’s ordning med henblik på tvistløsning, som er godkendt af Chartered Trading Standards Institute. Hvis vi ikke kan løse din klage på hensigtsmæssig vis, kan du gå ind på http://www.abta.com og benytte ABTA’s enkle procedure. Yderligere information om Kodeksen og ABTA’s assistance mht. tvistløsning kan findes på www.abta.com. Al kontakt med ABTA foregår på engelsk.

Du kan også tilgå EU-kommissionens Online Dispute (ODR) Resolution platform [Onlinetvistløsningsplatform] på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denne ODR-platform er en måde at registrere din klage hos os, den vil ikke fastslå, hvordan din klage skal løses.

14. Vores ansvar for din booking

Din kontrakt er indgået med leverandøren/udbyderen, og dennes bookingvilkår finder anvendelse. Som befuldmægtiget accepterer vi intet ansvar for den egentlige levering af rejsetjenesten. Vores ansvar er begrænset til at foretage bookingen i overensstemmelse med dine anvisninger. Vi påtager os intet ansvar for eventuel information om rejsetjenesterne, som vi videregiver til dig i god tro. Men hvis vi måtte blive gjort erstatningsansvarlige over for dig på et hvilket som helst grundlag, er vores maksimale ansvar over for dig begrænset til det dobbelte af den provision, vi tjener på din booking (eller en forholdsmæssig del af denne, hvis ikke alle de personer, der er nævnt i bookingen, er berørt).

Vi udelukker og begrænser heller ikke noget erstatningsansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores eller vores medarbejderes uagtsomhed i forbindelse med deres ansættelse.

Bemærk venligst: Hvis du har booket en pakkerejse, påtager vi os ansvaret for den pågældende pakkerejse som rejsearrangør, og yderligere vilkår og betingelser vil finde anvendelse. Se venligst pkt. 28 for yderligere oplysninger.

15. Force Majeure

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i nærværende bookingvilkår, vil vi ikke være ansvarlige over for dig eller betale dig erstatning, hvis vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig er berørt af "force majeure". For så vidt angår nærværende bookingvilkår skal force majeure betyde en hvilken som helst hændelse, der ligger uden for vores leverandørs kontrol, og hvis konsekvenser ikke kunne være undgået, selv ikke hvis alle rimelige foranstaltninger var blevet truffet. Eksempler omfatter krig og terrorhandlinger (og trusler derom), civile uroligheder, væsentlige risici for menneskers helbred, som f.eks. udbrud af alvorlig sygdom på rejsedestinationen, eller naturkatastrofer, som f.eks. oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, som gør det umuligt at rejse sikkert til rejsedestinationen eller forblive på rejsedestinationen, en handling fra en regerings eller anden national eller lokal myndigheds side, inkl. havne- eller flodmyndigheder, arbejdsstridigheder, strejker, lockout, natur- eller atomkatastrofer, brand, kemiske eller biologiske ulykker, uundgåelige tekniske problemer med transport, strejker blandt flyveledere, flyaflysninger og alle lignende hændelser, som ligger uden for vores eller den berørte leverandørs/de berørte leverandørers kontrol.

Brexit-implikationer: Bemærk venligst, at visse rejsetjenester kan blive berørt som følge af Storbritanniens beslutning om at forlade EU. Dette kan eventuelt omfatte utilgængelighed af visse flyruter. Du kan være forsikret om, at det er noget, vi løbende holder øje med, og vi vil informere og rådgive vores kunder, så snart vi bliver bekendt med eventuelle bekræftede bookinger, som vil blive berørt. Men eftersom dette er noget, som er helt uden fortilfælde og uden for vores kontrol, vil vi behandle eventuelle ændringer som force majeure, og selv om vi vil tilstræbe at skaffe egnede alternative rejser eller yde refusion, hvor dette er muligt, vil vi ikke være erstatningsansvarlige over for dig.

16. Krav til visum, pas og helbred

Det er dit ansvar at tjekke og opfylde de krav til pas, visum, helbred og immigration, der er gældende for din rejse. Vi kan kun formidle generelle oplysninger på området. Du skal tjekke de krav, der måtte gælde for dine egne specifikke omstændigheder, hos de relevante ambassader og/eller konsulater samt hos din egen læge, hvor dette er relevant. Kravene ændrer sig, og du skal tjekke op på dem i god tid før din afrejse.

De fleste lande kræver nu, at et pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter din hjemkomstdato. Hvis dit pas udløber det år, du skal rejse, bør du konsultere ambassaden for det land, du skal rejse til. For yderligere information kan du kontakte Udenrigsministeriet på tlf. 33 92 00 00, eller gå ind på http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/. Særlige forholdsregler gælder for rejser til USA, og alle passagerer skal have individuelt maskinlæsbare pas. Tjek venligst https://dk.usembassy.gov/. For europæiske rejser bør du anskaffe dig og udfylde en EHIC-formular før afrejsen.

Opdateret råd og vejledning om rejser kan læses under Udenrigsministeriets rejsevejledninger, se http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/.

Personer, som ikke er indehavere af dansk pas, inkl. andre EU-borgere, bør søge ajourført råd og vejledning om pas- og visumkrav hos ambassaden, Udenrigsministeriet eller konsulatet i det land/de lande, de skal rejse til eller igennem.

Vi påtager os intet ansvar, hvis du ikke kan rejse eller pådrager dig andre tab, fordi du ikke har overholdt eventuelle krav til pas, visum, immigration eller helbredsformaliteter. Du indvilliger i at tilbagebetale os eventuelle bøder eller andre tab, vi måtte pådrage os som følge af din manglende overholdelse af eventuelle krav til pas, visum, immigration eller helbredsformaliteter.

17. Lovvalg og værneting

Nærværende bookingvilkår er underlagt engelsk ret, og vi indvilliger begge i, at domstolene i England og Wales har eksklusivt værneting over en hvilken som helst tvist, et hvilket som helst erstatningskrav og eventuelle andre anliggender, som måtte opstå mellem os.

18. Hotelklassificeringer og -standarder

Alle klassificeringer angives af den relevante leverandør/udbyder, eller er OTB’s egne klassificeringer baseret på vores branchekendskab og kundefeedback. Vores egne klassificeringer er tydeligt angivet og har til hensigt at oplyse dig om det serviceniveau og de faciliteter, du kan forvente af dit hotel. Standarder og klassificeringer kan variere lande og leverandører imellem. Vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af eventuelle angivne klassificeringer. Vi har tilstræbt at fastsætte den officielle klassificering af hotellerne og inkludere dette i beskrivelsen af hotellerne på vores webside.

19. Dokumentation & information

Alle beskrivelser og alt indhold på vores webside eller i øvrigt udsendt af os er fremsat på vegne af den relevante leverandør/udbyder med det formål at præsentere de serviceydelser, leverandøren/udbyderen tilbyder. Ikke alle oplysninger om de relevante serviceydelser kan inkluderes på vores webside. Alle de viste serviceydelser er med forbehold af tilgængelighed. Hvis du har brug for yderligere oplysninger mht. en rejsetjeneste eller eventuelle andre serviceydelser, bedes du kontakte os.

20. Rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet

Du er ansvarlig for at gøre dig bekendt med rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet angående sikkerheden i de lande og områder, du skal rejse til, og for at træffe beslutninger på denne baggrund. Anbefalinger fra Udenrigsministeriet om at undgå eller forlade et bestemt land kan udgøre force majeure (se pkt. 15).

21. Din adfærd

Du forventes at optræde på en ordentlig og acceptabel måde og ikke forstyrre andre menneskers nydelse af deres ferie. Hvis din adfærd eller den adfærd, der udvises af andre personer i dit selskab, efter leverandørens/udbyderens mening eller andre autoritetspersoners mening forårsager eller sandsynligvis vil forårsage ophidselse, fare eller irritation blandt andre gæster eller eventuelle tredjeparter, eller skade på ejendom, eller forårsage en forsinkelse eller omlægning af transport, forbeholder leverandøren/udbyderen sig ret til straks at ophæve din booking uden at pådrage sig yderligere erstatningsansvar over for dig. Du og/eller dit selskab kan også blive påkrævet at betale for tab og/eller skade forårsaget af jeres handlinger, og hvert enkelt medlem af dit selskab vil være solidarisk og individuelt erstatningsansvarlig for eventuelle skader eller tab. Fuld betaling for sådanne skader eller sådanne tab skal betales direkte til leverandøren/udbyderen før afrejse. Hvis du undlader at foretage en sådan betaling, vil du være ansvarlig for at betale eventuelle erstatningskrav (inkl. sagsomkostninger), der efterfølgende fremsættes mod os pga. dine handlinger, sammen med alle udgifter, vi måtte pådrage os i forbindelse med forfølgelse af et krav mod dig. Vi kan ikke holdes ansvarlige for andre gæsters eller enkeltpersoner handlinger eller adfærd, hvis disse ingen forbindelse har til din booking eller til os.

22. Flyrejser

Flytider og -billetter Viste flytider er foreløbige og kan blive ændret iht. bookingvilkårene. Du bør sikre dig, at du har dit flynummer, som vil være påkrævet i forbindelse med indtjekning. Flynummer og indtjekningsprocedurer er beskrevet bookingbekræftelsen, vi sender til dig på e-mail. Nogle flyselskaber vil kræve, at denne indtjekningsprocedure gennemføres online. Manglende indtjekning online vil resultere i indtjekningsgebyrer, du skal betale i lufthavnen.

Data De flyoplysninger, vi reklamerer med, kommer fra alle de store flyselskaber. Oplysningerne opdateres regelmæssigt. Tilgængelige sæder og priser fastsættes af operatøren og er med forbehold for tilgængelighed. Du bedes være opmærksom på, at priserne kan svinge.

Bagage og andre tillægsydelser Alle flyselskaber har en tilladt mængde håndbagage, som er inkluderet i vores onlinepriser. Den tilladte mængde håndbagage varierer meget fra et flyselskab til et andet. Den mængde, du må medbringe, vil blive vist i dit flyselskabs bookingvilkår, som vises nederst i din dokumentation. Skulle du have behov for at medmindre yderligere bagage, kan denne føjes til din booking, før du kommer til "kassen", hvor der skal betales for den.

Visse flyselskaber anser indtjekket bagage for at være noget, der skal betales ekstra for. Når du booker flybilletter hos et flyselskab, som opkræver betaling for bagage, vil dette ikke være inkluderet eller vist i vores faste priser, og muligheden for at tilføje dette vil blive tilbudt dig på bookingtidspunktet. Den mængde bagage, du må medbringe, vil blive anvist af det pågældende flyselskab og kan igen variere. Skulle du vælge ikke at medtage eventuel indtjekket bagage med på din tur, vil du have mulighed for at medtage en vis mængde håndbagage. Dette vil være anført i flyselskabets bookingvilkår. Det vil normalt være mellem 5 og 10 kg. Taskerne må ikke være større end de dimensioner, der er tilladt af det pågældende flyselskab for håndbagage. Se venligst flyselskabernes bookingvilkår for yderligere information.

Vores onlinepriser inkluderer ikke mad ombord.

Bemærk venligst, at i de tilfælde, hvor tillægsydelser (som f.eks. kufferter og måltider) tilføjes på bookingtidspunktet eller efterfølgende, kan de ikke fjernes, annulleres eller refunderes.

Bemærk venligst, at flyselskaber generelt har en politik om, at bookinger ikke kan refunderes.

Vi køber flysæderne på dine vegne direkte hos flyselskabet. Vi vil i forbindelse med visse flyselskaber bruge de betalingsoplysninger, du har angivet, til at købe flysæderne på dine vegne, og du accepterer, at vi kan benytte de betalingsoplysninger, du angiver, til at gøre dette. Under de omstændigheder, hvor dette er tilfældet, vil du se to særskilte transaktioner på din kontoudskrift; den ene vil være prisen for din flyrejse, og den anden vil være din betaling til OTB, inkl. vores servicegebyrer.

Flere flyselskaber, trekantsflyvninger og 2 x envejsrejser I de tilfælde, hvor vi reserverer billetter hos flere flyselskaber, trekantsflyvninger (forskellige lufthavne til ud- og hjemrejse, f.eks. fly fra Hamburg og fly tilbage til Billund) og/eller 2 x envejsrejser på dine vegne, vil vi foretage to særskilte flybookinger med to forskellige flyselskaber eller af og til med samme flyselskab. I visse tilfælde vil vi for at sikre så konkurrencedygtige priser som muligt for alle vores kunder reservere ud- og hjemrejse (samme flyselskab, samme rute) som to forskellige rejser – en booking vil gælde for udrejsen og den anden for hjemrejsen. Hvis vi reserverer billetter hos flere forskellige flyselskaber eller som trekantsflyvninger, vil de forskellige lufthavne blive vist igennem hele bookingprocessen, og de forskellige flyselskabers logoer vil også blive vist.

Du vil se to boardingkort i dine bookingpapirer, to flynumre og sommetider to forskellige flyselskabers bookingvilkår. Det påvirker ikke din rejse på nogen måde, og du skal bare bruge det korrekte boardingkort, når du skal tjekke ind til de forskellige dele af din rejse.

Ruteflyvninger Vores webside/app tilbyder ruteflyvninger fra alle de store flyselskaber. Bemærk venligst, at disse flyafgange i visse tilfælde kan være indirekte og gå via andre lufthavne. Flyoversigten vil vise afgangstidspunktet fra afrejselufthavnen og landingstidspunktet i ankomstlufthavnen korrekt. I de tilfælde, hvor der tilbydes fly med mellemlandinger, vil du få komplette oplysninger om sådanne mellemlandinger på det tidspunkt, hvor du reserverer din flyrejse. Bemærk venligst, at mange ruteflyvninger ikke kan ændres eller refunderes, når de først er reserveret.

Reservationer af sæder på Ryanair-fly Ryanair har introduceret en politik om obligatoriske reservationer af sæder for selskaber, som rejser med et barn eller flere under 12 år på datoen for flyrejsen. Det betyder, at én voksen for hver fire børn (eller færre) på en booking SKAL have et reserveret sæde til en pris af cirka 30 DKK (€ 4,00). Børnene vil dernæst også få tildelt et reserveret sæde uden yderligere opkrævning.

On the Beach vil implementere denne politik ved at reservere et enkelt sæde på flyet til EN voksen i et selskab med op til fire børn. For selskaber med mere end fire børn reserverer vi yderligere et sæde, også til en pris af cirka 30 DKK (€ 4,00).

23. Hoteller

Hotelbookinger Medmindre der er anmodet om andet på bookingtidspunktet, fastsætter internationalt accepterede standardpraksisser, at dit hotel vil være booket fra den dag, du rejser fra Danmark i den ønskede varighed. Datoerne og tidspunkterne for din hotelbooking vil blive inkluderet i din hotelbekræftelse (tjek venligst denne omhyggeligt). Når du er tjekket ind på dit hotel, får du tildelt et værelse. Når du rejser med fly, som afgår fra Danmark efter midnat, vil dit værelse være booket fra dagen før. Du skal normalt tjekke ud af dit værelse inden kl. 12 middag, hvis du skal med et fly, som afgår om natten eller samme aften. Vi vil forespørge, om det er muligt at tjekke ud af værelset senere – det er dog ikke noget, vi kan garantere. Hvis vi ikke bookede værelse på hotellet gældende fra dagen før, du lander (for fly, der lander tidligt om morgenen), ville du ikke kunne få adgang til dit værelse i adskillige timer efter din ankomst til hotellet. Oplysninger om din ud- og hjemrejse vil fremgå af de bookingoplysninger, vi videregiver til hotellet, så personalet på hotellet er informeret om dine flytider. De vil også blive underrettet om, at du ønsker muligheden for at tjekke ud sent. De fleste hoteller har denne mulighed. Du vil normalt skulle betale et lille ekstra gebyr for dette på hotellet (det er ikke muligt for os at forudbetale dette gebyr). Du skal huske at gøre opmærksom på dit ønske om at kunne tjekke sent ud af værelset i starten af dit ophold, så du undgår problemer.

Ikke-refunderbare værelser Hvis du booker et ikke-refunderbart værelse, vil du ikke kunne annullere eller ændre din booking, og du vil ikke kunne få pengene tilbage. Muligheden for betaling af depositum er ikke tilgængelig i forbindelse med bookinger, som inkluderer ikke-refunderbare værelser. Betaling af det fulde beløb skal forfalde på bookingtidspunktet.

24. Ferietjekliste

Vi kommer snart til at introducere en checkliste, der skal gennemføres inden afrejse, men denne gælder ikke for din booking.

AFSNIT B: BOOKINGER AF PAKKEREJSER

Dette afsnit finder kun anvendelse for pakkerejser (se venligst pkt. 2 for yderligere oplysninger) og bør læses sammen med Afsnit A af nærværende bookingvilkår.

25. Overdragelse af din booking af en pakkerejse

Hvis et medlem af dit selskab er forhindret i at rejse som en del af pakkerejsen, kan den person/de personer overdrage pladsen/pladserne til en anden på følgende betingelser:

Hvis du er ude af stand til at finde en erstatning, vil de angivne afbestillingsgebyrer finde anvendelse i overensstemmelse med pkt. 11. Passagerer, som ikke kan rejse, vil ikke få deres penge tilbage, og der betales heller ikke penge tilbage for ubenyttede serviceydelser.

26. Hvis du afbestiller din pakkerejse pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Hvis du har reserveret en pakkerejse, har du ret til at afbestille din bekræftede pakkerejse før afrejsen uden at betale afbestillingsgebyr i tilfælde af "uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder", som finder sted på din feriedestination eller i omkringliggende områder, og som i væsentlig grad berører opfyldelsen af pakkerejsen, eller som i væsentlig grad berører transporten til destinationen. Under disse omstændigheder vil vi refundere alle de beløb, du har betalt, men vi vil ikke være erstatningsansvarlige over for dig.

Bemærk venligst, at din ret til afbestilling under disse omstændigheder kun vil gælde, hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til din feriedestination eller omkringliggende områder.

I dette punkt betyder "uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder" krig og terrorhandlinger, væsentlige risici mht. menneskers helbred, som f.eks. udbrud af alvorlig sygdom på rejsedestinationen, eller naturkatastrofer, som f.eks. oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, som gør det umuligt at rejse sikkert til rejsedestinationen.

27. Hvis leverandøren/udbyderen ændrer eller annullerer din pakkerejse

Hvis du har reserveret en pakkerejse, og leverandøren/udbyderen foretager væsentlige ændringer af eller annullerer de rejsetjenester, som udgør din pakkerejse, vil bestemmelserne i nærværende pkt. 27 finde anvendelse.

Ændringer: Hvis leverandøren/udbyderen foretage en væsentlig ændring af din rejsetjeneste, vil vi bestræbe os på at informere dig så hurtigt, som det med rimelighed er muligt, hvis der er tid dertil før din afrejse, men vi har ikke noget erstatningsansvar over for dig. Eksempler på uvæsentlige ændringer omfatter ændringer af din ud- eller hjemrejse med mindre end 12 timer, ændringer af flytype, ændring af hotel til et andet af samme eller højere standard, ændringer af flyselskab eller mindre ændringer af de serviceydelser, der er tilgængelige på hotellet. Bemærk venligst, at dit valgte flyselskab kan blive ændret.

Det kan til tider være nødvendigt for leverandører/udbydere at foretage en væsentlig ændring af din bekræftede rejsetjeneste. Eksempler på "væsentlige ændringer" omfatter følgende, når de foretages før afrejse:

Hvis leverandøren/udbyderen har foretaget en væsentlig ændring af eller annulleret din rejsetjeneste, vil vi informere dig derom så hurtigt som muligt, og hvis der er tid dertil før din afrejse, vil vi tilbyde dig valget mellem:

 1. (ved væsentlige ændringer) at acceptere den ændrede rejsetjeneste, eller

 2. at få alle pengene tilbage, eller

 3. at acceptere et tilbud om en anden rejse med samme eller højere standard, hvis en sådan er tilgængelig (uden ekstraudgift), eller

 4. at acceptere et tilbud om en anden rejse med dårligere standard, hvis en sådan er tilgængelig, med refundering af prisforskellen mellem den oprindelige rejse og den alternative rejse.

Du skal underrette os om dit valg inden for 7 dage efter modtagelse af vores tilbud. Hvis vi ikke hører fra dig inden for 7 dage, vil vi kontakte dig igen med henblik på at få oplysninger om dit valg. Hvis du stadig ikke svarer, vil vi antage, at du har valgt at acceptere ændringen eller den alternative rejse.

Forsikring: Hvis leverandøren/udbyderen annullerer eller foretager en væsentlig ændring, og du accepterer en refundering, vil vi betale dig din rejseforsikringspræmie tilbage, hvis du betalte den gennem os og kan dokumentere, at du ikke kan overdrage eller genbruge din forsikring.

28. Vores ansvar i forhold til pakkerejser

1.    I de tilfælde, hvor du har booket en pakkerejse, og vi fungerer som pakkearrangør, selvom vi stadig handler som befuldmægtiget for leverandøren/udbyderen af din valgte rejsetjeneste, og dine kontrakter er indgået med leverandøren/udbyderen, vil vi påtage os ansvaret for de rejsetjenester, der udgør din pakkerejse som "Arrangør" iht. Forordningen Package Travel and Linked Travel Arrangements af 2018 [Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer] som anført nedenfor. Vi er på den måde ansvarlig for korrekt levering af alle de rejsetjenester, der er inkluderet i din pakkerejse som anført på din bookingbekræftelse. Med forbehold for nærværende bookingvilkår kan du være berettiget til en passende prisreduktion eller erstatning eller begge dele, hvis vi eller leverandøren/udbyderen udviser uagtsom adfærd ved leveringen eller planlægningen af disse rejsetjenester, og vi ikke afhjælper eller løser din klage inden for en rimelig tidsperiode, og dette har påvirket nydelsen af din pakkerejse. Størrelsen af en sådan erstatning vil blive beregnet på baggrund af alle relevante faktorer, som f.eks., men ikke begrænset til, følgende: den klageprocedure, der er beskrevet i nærværende bookingvilkår og det omfang, i hvilket vores eller vores medarbejderes eller leverandørens/udbyderens uagtsomhed påvirkede den generelle nydelse af din pakkerejse. Bemærk venligst, at det er dit ansvar at bevise, at vi eller leverandøren/udbyderen har handlet uagtsomt, hvis du ønsker at fremsætte et krav om erstatning mod os.

2.    Vi skal ikke være ansvarlige eller betale dig erstatning for eventuel personskade, sygdom, eventuelt dødsfald, tab eller eventuel skade, udgift, omkostning eller eventuelt andet krav af en hvilken som helst karakter, hvis en sådan/et sådant er et resultat af:

a.     handling/handlinger og/eller undladelse(r) foretaget af den berørte person/de berørte personer, eller

b.    handling/handlinger og/eller undladelse(r) foretaget af en tredjepart uden forbindelse med leveringen af de serviceydelser, der udgør en del af din pakkerejse, og som var uundgåelige og ekstraordinære, eller

c.    Force majeure (som defineret i pkt.).

3.    Vi begrænser den erstatning, vi muligvis skal betale til dig, hvis vi gøres ansvarlige iht. dette pkt.:

a. Mistet og/eller skade på eventuel bagage eller personlige ejendele og penge, Det maksimale beløb, vi skal betale til dig vedrørende disse krav, er et beløb, der svarer til selvrisikoen på din forsikringspolice, som finder anvendelse på denne slags tab pr. person i alt, da du skal have tegnet tilstrækkelig forsikring til dækning af eventuelle tab af denne slags.

b. Erstatningskrav, som ikke falder ind under (a) ovenfor, og som ikke involverer skade, sygdom eller dødsfald. Det maksimale beløb, vi skal betale til dig vedrørende disse krav, er op til tre gange den pris, der i alt er betalt af eller på vegne af den berørte person/de berørte personer. Dette maksimumbeløb vil kun skulle betales, hvis alt er gået galt, og du og dit selskab ikke har fået nogen som helst fordele ud af jeres booking.

c. Erstatningskrav vedrørende internationale rejser med fly, skib eller tog eller et hvilket som helst ophold på hotel

d. i. Omfanget af vores erstatningsansvar vil i alle tilfælde være begrænset, som var vi transportører iht. de relevante konventioner, som inkluderer Warszawa-/Montreal-konventionen (internationale rejser med fly), Athen- konventionen (rejser med skib), Bern-/Cotif-konventionen (rejser med tog) og Paris-konventionen (hotelindkvartering). Du kan bede vores medarbejdere om kopier af disse konventioner. Du er velkommen til at kontakte os. Du indvilliger desuden i, at operatørens eller transportselskabets egne ’transportbetingelser’ finder anvendelse på den pågældende rejse. Når vi arrangerer transport for dig, henholder vi os til de vilkår og betingelser, der er indeholdt i disse internationale konventioner og ’transportbetingelser’. Du anerkender, at alle de vilkår og betingelser, der er indeholdt i disse ’transportbetingelser’, udgør en del af din booking af en pakkerejse gennem os, ligesom transportselskabets vilkår og betingelser og disse ’transportbetingelser’ skal anses for at være indarbejdet ved henvisning i denne booking af en pakkerejse.

ii. I alle tilfælde hvor en transportør er erstatningsansvarlig over for dig iht. Boardingafvisningsdirektivet af 2004, vil ethvert erstatningsansvar, vi måtte have over for dig iht. din booking af en pakkerejse, og som måtte opstå på baggrund af samme fakta, være begrænset til de retsmidler, der er angivet i direktivet, som om (og alene til dette formål) vi handlede som transportør.

iii. Når vi foretager en betaling, er vi berettiget til at fratrække et eventuelt beløb, du har modtaget eller er berettiget til at modtage fra transportudbyderen eller hotellet vedrørende den pågældende klage eller det pågældende erstatningskrav.

4.   Det er en betingelse for vores påtagelse af erstatningsansvar iht. nærværende punkt, at du underretter os og vores leverandør(er)/udbyder(e) om et eventuelt erstatningskrav i overensstemmelse med den klageprocedure, der er fastsat i nærværende betingelser.

5. I de tilfælde, hvor der foretages en betaling, skal den person/de personer, der modtager den (og dennes/disses forælder eller værge, hvis personen/personerne er under 18 år), overdrage eventuelle rettigheder, de måtte have mod en eventuel tredjepart, til os eller vores forsikringsselskab. De skal samtidig give os og vores forsikringsselskab al den hjælp, vi med rimelighed måtte have brug for.

6. Bemærk venligst, at vi ikke kan påtage os noget erstatningsansvar for eventuel skade, eventuelt tab eller eventuel udgift eller andre beløb, uanset beskrivelse: (a) som vi ikke kunne have forudset, du ville lide eller pådrage dig, på baggrund af den information, vi har fået af dig vedrørende din booking før vores accept deraf, eller (b) vedrører en virksomhed.

7. Vi accepterer ikke noget erstatningsansvar for serviceydelser eller faciliteter, som ikke var inkluderet i din bookingbekræftelse, eller som ikke var reklameret for i vores brochure / på vores webside. F.eks. en udflugt, du booker, mens du er på ferie, eller en service eller facilitet, som hotellet eller anden leverandør indvilliger i at sørge for.

8. I de tilfælde, hvor det er umuligt for dig at vende tilbage til dit afrejsested i overensstemmelse med den aftalte hjemkomstdato i din pakkerejse pga. "uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder", vil vi sørge for eventuel nødvendig indkvartering (om muligt på hotel af samme standard) i en periode, som ikke overskrider tre nætter pr. person. Bemærk venligst, at grænsen på 3 nætter ikke gælder for personer med nedsat bevægelighed, gravide eller uledsagede mindreårige eller for personer, som har behov for specifik lægehjælp, forudsat at vi er blevet underrettet om disse særlige behov mindst 48 timer før starten på din pakkerejse. I dette punkt betyder "uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder" krig og terrorhandlinger, væsentlige risici i forhold til menneskers helbred, som f.eks. udbrud af alvorlig sygdom på rejsedestinationen, eller naturkatastrofer, som f.eks. oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, som gør det umuligt at rejse sikkert tilbage til dit afrejsested.

29. Hurtig assistance i forbindelse med pakkerejser

Hvis du har booket en pakkerejse, og du af en eller anden årsag støder på problemer, mens du er på ferie, tilbyder vi dig en sådan hurtig assistance, som måtte være hensigtsmæssig i den pågældende situation. Vi vil i særdeleshed tilbyde dig relevant information om sundhedsserviceydelser, lokale myndigheder og hjælp på konsulater samt med kommunikation og med at finde alternative rejsetjenester. Hvis du har brug for assistance, som ikke skyldes en fejl begået af os, vores medarbejdere eller underleverandører, vil vi ikke være ansvarlige for omkostningerne til en sådan alternativ rejsetjeneste eller anden assistance, du måtte have brug for. Leverandører/udbydere, flyselskaber eller anden transportleverandør vil måske betale for eller sørge for forfriskninger og/eller hensigtsmæssig indkvartering, og du skal fremsætte et krav om erstatning direkte mod dem. Med forbehold af de andre vilkår i nærværende bookingvilkår vil vi ikke være erstatningsansvarlige for eventuelle omkostninger, gebyrer eller afgifter, du måtte pådrage dig under ovenstående omstændigheder, hvis du undlader at få vores forudgående godkendelse, før du selv arrangerer en rejsetjeneste. Vi forbeholder os ydermere ret til at opkræve dig et gebyr for vores assistance, hvis dine problemer er forårsaget bevidst af dig eller et medlem af dit selskab eller på anden vis grundet din eller dit selskabs uagtsomhed.